Cập nhật mới

tbltc

  1. Dịch Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên

    Truyền Thuyết Về: Dương Qui Thiên Tác giả: TBLTC Tình trạng: Đang cập nhật --- oOo --- Dương là nơi kết nối với hàng ngàn quái vật hung ác, tối tăm, máu lạnh dưới địa ngục. Qui là những ác quỷ chuyên đi săn mồi có máu, đặc biệt là con người. Thiên là người cõi trên và cũng chính là thần...
Top Bottom