Có gì mới?

Bài mới nhất

Truyện mới

Phòng Sách Lúc Nửa Đêm admin
  • Đề cử
Thanh Khiết Xà
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bia Đỡ Đạn Phản Công admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Siêu Thần Yêu Nghiệt admin
[Huyền Huyễn] Siêu Thần Yêu Nghiệt
Giang Hồ Tái Kiến
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Toàn Chức Cao Thủ admin
  • Đề cử
[Đô Thị] [Võng Du] Toàn Chức Cao Thủ
Hồ Điệp Lam
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Ngươi Tốt Nhất admin
[Ngôn Tình] Ngươi Tốt Nhất
Nghê Đa Hỉ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Duyên Số Gặp Ma M
  • Đề cử
[Linh Dị] Duyên Số Gặp Ma
Bounthanh Sirimoungkhoune
5.00 star(s) 2 đánh giá
Cập nhật
Tối Cường Phản Phái Hệ Thống admin
[Huyền Huyễn] [Khoa Huyễn] Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Phong Thất Nguyệt
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Tự Cẩm admin
[Huyền Huyễn] [Ngôn Tình] Tự Cẩm
Đông Thiên Đích Liễu Diệp
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bệnh Chiếm Hữu admin
[Ngôn Tình] Bệnh Chiếm Hữu
Tùng Lan
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Không Tin Tà admin
[Linh Dị] [Đam Mỹ] Không Tin Tà
Thanh Khâu Thiên Dạ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật

Latest Shop items

Bạch Phi Phi admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
1
Thánh Thú Long Quy admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
1 / 1
Đã bán
0
Bộ Kinh Phong admin
Bộ bộ kinh tâm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
5
Hiệu ứng Postbit admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
1
Phát nhạc trang cá nhân admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
2
Màu chữ bài viết admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
1
Màu nền bài viết admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
1
Thay màu tên truy cập admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
3
Bánh Bao Cẩu Huyết admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
Không giới hạn
Đã bán
1
Thao Thiết admin
Thao Thiết Hết Hàng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Số lượng
0 / 1
Đã bán
1

Bài viết hồ sơ mới nhất

Xem các chức năng mới, cập nhật trên Diễn Đàn Truyện tại đây:

Định hướng diễn đàn 2019 về sau:
Khắc phục được tình trạng chia sẻ Facebook không hiện ảnh đại diện!