Cập nhật mới

haruki murakami

  1. Dịch Full 1Q84 (Tập 3)

    1Q84 (Tập 3) Tác giả: Haruki Murakami Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- Đây là tập 3 thuộc series 3 tập của bộ tiểu thuyết 1Q84. Đừng chỉ đọc các trích đoạn nho nhỏ đăng trên những trang báo, tin tức, giới thiệu sách. Hãy mang một quyển về nhà và tự chiêm nghiệm, để thấy được tài năng của...
  2. Dịch Full 1Q84 (Tập 2)

    1Q84 (Tập 2) Tác giả: Haruki Murakami Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- Đây là tập 2 thuộc series 3 tập của bộ tiểu thuyết 1Q84. Đừng chỉ đọc các trích đoạn nho nhỏ đăng trên những trang báo, tin tức, giới thiệu sách. Hãy mang một quyển về nhà và tự chiêm nghiệm, để thấy được tài năng của...
  3. Dịch Full 1Q84 (Tập 1)

    1Q84 (Tập 1) Tác giả: Haruki Murakami Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- Đây là tập 1 thuộc series 3 tập của bộ tiểu thuyết 1Q84. Đừng chỉ đọc các trích đoạn nho nhỏ đăng trên những trang báo, tin tức, giới thiệu sách. Hãy mang một quyển về nhà và tự chiêm nghiệm, để thấy được tài năng của...
Top Bottom