Cập nhật mới

facebook.com/mathoiden/

  1. Dịch Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư

    Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư Tác giả: Thiên Hạ Bá Xương Tình trạng: Đang cập nhật --- oOo --- Dịch: Đặng Nam Những năm 60 của thế kỉ XX, một phong trào sục sôi, cuồng nhiệt cuốn qua khắp mọi miền đất nước (Trans: Tức là Trung Quốc). Tôi và Tuyền béo, bộ binh bọn tôi bị phân công về tham...
Top Bottom