Cập nhật mới

brad thor

  1. Dịch Full Không Khoan Nhượng

    Không Khoan Nhượng Tác giả: Brad Thor Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- Một tên sát nhân bậc thầy. Một mối thù truyền kiếp dai dẳng nhiều năm. Một đặc vụ chống khủng bố kiên cường, người dám đương đầu với mọi thách thức – cho dù bị quy tội phản quốc - để bảo vệ mạng sống cho những người...
Top Bottom