Cập nhật mới

aldrae

  1. Dịch Full Môn Đồ Kinderheim 511

    Môn Đồ Kinderheim 511 Tác giả: Aldrae Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- Đây là một dạng fanfiction của Monster, thuộc dòng truyện tâm lí khá kén người đọc. Truyện xoay quanh những số phận ở Kinderheim 511. Nơi con người ta phải đấu tranh thế nào để sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt...
Top Bottom