Điểm thưởng dành cho admin

 1. 15

  Trùm câu Like!

  Bạn nhận được khen thưởng này khi các thành viên đã bày tỏ cảm xúc đúng 100 lần cho các bài viết của bạn.
 2. 10

  Tuyệt Vời!

  Chúc mừng bạn đã có 100 bài viết trên Diễn Đàn Truyện.
 3. 10

  Thưởng yêu thích!

  Bạn nhận được khen thưởng này khi các thành viên đã bày tỏ cảm xúc đúng 25 lần cho các bài viết của bạn.
 4. 2

  Được thành viên khác thích bài viết của bạn!

  Khen thưởng nhận được khi có thành viên khác đã xem và nhấn thích bài viết của bạn vào lần đầu tiên.
 5. 5

  Giữ vững phong độ!

  Khen thưởng nhận được khi bạn đã có 30 bài viết trên Diễn Đàn Truyện.
 6. 1

  Sơ nhập Diễn Đàn Truyện

  Chúc mừng bạn đã đăng bài viết đầu tiên lên Diễn Đàn Truyện.
Top