admin

TỰ BẠCH

Anh đời lãng tử chẳng dừng chân
Nện gót phong sương giữa cõi trần
Mến rượu cùng thơ thương mỹ nữ
Mê hồng với liễu thích giai nhân
Lòng mong hạnh phúc câu tròn phận
Dạ muốn tình yêu chữ vẹn phần
Ngặt nỗi sơn hà đương nặng gánh
Nên đành mộng ảo kiếp phù vân

Văn Đàn
Thiên Sầu

Following

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 30

  Đứa con của Thần!

  Bạn nhận được khen thưởng này khi các thành viên đã 500 lần bày tỏ cảm xúc cho các bài viết của bạn.
 2. 20

  Siêu cấp câu Like!

  Bạn nhận được khen thưởng này khi các thành viên đã 250 lần bày tỏ cảm xúc cho các bài viết của bạn.
 3. 15

  Trùm câu Like!

  Bạn nhận được khen thưởng này khi các thành viên đã 100 lần bày tỏ cảm xúc cho các bài viết của bạn.
 4. 10

  Thưởng yêu thích!

  Bạn nhận được khen thưởng này khi các thành viên đã 25 lần bày tỏ cảm xúc cho các bài viết của bạn.
 5. 2

  Được thành viên khác thích bài viết của bạn!

  Khen thưởng nhận được khi có thành viên khác đã xem và nhấn thích bài viết của bạn vào lần đầu tiên.
 6. 20

  Xuất sắc

  Bạn nhận được khen thưởng này khi bạn chạm cột mốc 1000 bài viết! Woww.....!
 7. 10

  Tuyệt vời!

  Chúc mừng bạn đã có 100 bài viết trên Diễn Đàn Truyện.
 8. 5

  Giữ vững phong độ!

  Khen thưởng nhận được khi bạn đã có 30 bài viết trên Diễn Đàn Truyện.
 9. 1

  Sơ nhập Diễn Đàn Truyện

  Chúc mừng bạn đã đăng bài viết đầu tiên lên Diễn Đàn Truyện.
Top Bottom