[Khoa Huyễn] Hắc Ám Huyết Thời Đại - Thiên Hạ Phiêu Hỏa - Mạt Thế #32

  • Chương 6: Thi khc sinh t.

  • Chương 7: Uy lc mt mũi tên!

  • Chương 8: Cao th trong tòa nhà s 8.

  • Chương 9: Cnh gii Hai Nguyên Thiên.

  • Chương 10: Đánh lén!

  • Chương 11: Xen vào vic ca ngưi khác.

  • Chương 12: Kết cc ca ly oán báo ơn!

  • Chương 13: Rơi vào tuyt cnh.

  • Chương 14: Đưc sng tht tuyt.

  • Chương 15: Chiến giáp.