Tùy chỉnh
Khôi phục lại cài đặt mặc định của Diễn Đàn Truyện

xuân đức

  1. Dịch Full Tượng Đồng Đen Một Chân

    Tượng Đồng Đen Một Chân Tác giả: Xuân Đức Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- Thầy tôi nói: Làm văn đừng cố tìm cách nói cho người ta tin, hãy nói những gì tự mình tin nhất. Tôi hỏi: Thế người ta kể chuyện cổ tích thì sao ? Thầy lại nói: Tất cả những chuyện cổ tích đều được đẻ ra từ niềm...
Top Bottom