Cập nhật mới

hổ đầu miêu diện

  1. Dịch Full Nhật Ký Sau Khi Chết

    Nhật Ký Sau Khi Chết Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện Tình trạng: Đã hoàn thành --- oOo --- "Hôm nay, tôi đã chết". Một quyển nhật ký rơi ở cạnh đường cái, ghi lại chuyện xảy ra sau khi người đó chết. Nàng, đã chết đi vì tai nạn xe cộ vào ngày Cá tháng tư, nhưng vẫn lưu lại ở nhân gian, ngơ ngác...
Top Bottom