Cập nhật mới

điềm đạm

  1. Convert Sư Huynh Nói Đúng (Sư Huynh Thuyết Đắc Đối) - 师兄说得对

    Sư Huynh Nói Đúng (Sư Huynh Thuyết Đắc Đối) - 师兄说得对 Tác giả: Hàm Ngư Quân Đầu Tình trạng: Đang cập nhật "Đồ nhi, ngươi có đại tiên tư chất!" Làm sư phụ nói đến đây nói đem Tống Ấn đưa vào lò luyện đan thời điểm, Tống Ấn liền hiểu. . . Chấn hưng chính đạo tông môn, chúng ta...
Top Bottom