Leon
Điểm cảm xúc
172

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Media Các album Groups Giới thiệu Bảo khố

  • “Đừng cố gắng giải thích Zero… có những điều chỉ khi trở thành cha mẹ, con mới có thể hiểu được mà thôi.”
    "Thực tế thì thời hạn của cuộc đấu công bằng thường diễn ra một tuần sau đó, để hai bên có được thời gian chuẩn bị cần thiết, ví dụ như là suy nghĩ về việc viết di chúc chẳng hạn."
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Giữ anh thêm lần nữa... được không...
Top Bottom