Thông tin truyện

Thần Hào Từ Quầy Tạp Hoá Bắt Đầu Đánh Dấu

Thần Hào Từ Quầy Tạp Hoá Bắt Đầu Đánh Dấu

 Thể loại:

Đô Thị, Truyện Convert

 Tình trạng:

Đang tiến hành Convert 603 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

Tốt nghiệp về nhà kế thừa cha mẹ lưu lại quầy tạp hoá, thu được đánh dấu hệ thống

Keng, thu được tân thủ gói quà x1

Có hay không mở ra?

“Mở ra tân thủ gói quà” Chu Siêu nằm ở trên ghế nói rằng.

Mở ra tân thủ gói quà thu được Ngũ Lăng Hoành Quang MINI EV, tiền mặt 10000 nguyên..

————-

Thể loại đánh dấu thần hào, k phải bán tạp hoá


Danh sách chương

Bình luận