Thông tin truyện

Hải Tặc: Ta Tại Hải Quân 9 Giờ Tới 5 Giờ Về

Hải Tặc: Ta Tại Hải Quân 9 Giờ Tới 5 Giờ Về

 Tình trạng:

Đang tiến hành Convert 11 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

{ Vua Hải Tặc, hải quân, đánh thẻ, thể thuật, đại kiếm hào, nhanh thoải mái! }

Người tại hải tặc, thu hoạch được 9 giờ tới 5 giờ về đánh thẻ hệ thống.

Từ gia nhập hải quân bắt đầu đánh thẻ đi làm bắt đầu mạnh lên.

Ngươi nói đánh bại hắn, có thể thu hoạch được mười vạn tiền làm thêm giờ sao?

Rất xin lỗi, ta có thể đánh tới ngươi phá sản!

Ngươi nói ta thương hương tiếc ngọc?

Rất xin lỗi, ngươi chỉ là không có hao hai lần lông dê tư cách!

Ngươi muốn kiểm nghiệm thực lực của ta? Không có năm mươi vạn ta không thêm ban! Làm một hợp cách hải quân xã súc, 9 giờ tới 5 giờ về cuối tuần song hưu mới là đạo lí quyết định!


Bình luận