Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Truyện!

Để có thể sử dụng đầy đủ chức năng Diễn Đàn Truyện, vui lòng bạn Đăng Nhập. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Diễn Đàn Truyện, vui lòng Đăng Ký. Việc Đăng Ký là hoàn toàn miễn phí.

Đăng Ký!
Thiên Ngoại Tiên
Ban quản trị
Chưởng Môn
Bài viết
1,082,661
Điểm cảm xúc
111
Điểm thành tích
63
Linh thạch
483,706
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY.217

Lặng ngắm trời xa cố quận mình
Sao còn trọn kiếp phận điêu linh
Đời xanh áo lính phai vì nghĩa
Muối bạc cầu vai nặng bởi tình
Thét mãi Xin Thề khi chiến trận
Hô rằng Vệ Quốc thuở trường chinh
Sơn hà một dãy không ngăn cách
Bão tố phong ba rạng bóng hình

Văn Đàn
Thiên Sầu
 
Bình luận
Thiên Ngoại Tiên
Ban quản trị
Chưởng Môn
Bài viết
1,082,661
Điểm cảm xúc
111
Điểm thành tích
63
Linh thạch
483,706
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY. 218

Hỡi gió cùng mây tận nẻo trời
Khuyên nàng gác vắng lệ dừng rơi
Đừng cho nước mắt xua thuyền mộng
Chớ để dòng châu ngập bến đời
Một kiếp khôn thành duyên kiếp lỡ
Đôi mình chẳng vẹn phận mình thôi
Từng đêm nhấp chén chua cay ấy
Vẳng tiếng thề xưa: "Chẳng cách rời!"

Văn Đàn
Thiên Sầu
 
Bình luận
Thiên Ngoại Tiên
Ban quản trị
Chưởng Môn
Bài viết
1,082,661
Điểm cảm xúc
111
Điểm thành tích
63
Linh thạch
483,706
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY.219

Dốc cạn chua cay dốc trọn bầu
Muôn ngàn kỷ niệm biết về đâu
Bàn tay bỗng chốc vùi cơn mộng
Khóe mắt giờ đây đượm nỗi sầu
Nhặt cánh hoa rơi đành lặng tiếng
Ôm vò rượu uống chẳng thành câu
Còn chi hẹn ước ngày xưa đó
Tựa gió bay qua vụt khỏi đầu

Văn Đàn
Thiên Sầu
 
Bình luận
Thiên Ngoại Tiên
Ban quản trị
Chưởng Môn
Bài viết
1,082,661
Điểm cảm xúc
111
Điểm thành tích
63
Linh thạch
483,706
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY.220

Màng chi thế tục chửi ngu đần
Nguyệt Lão! Tơ hồng nặng mấy cân?
Mộng ước nàng trao hoài cách trở
Tình duyên kẻ đợi cứ xa dần
Như mây gió cuốn phai nhòa ảnh
Tựa lá mưa về rụng khắp sân
Lặng ngắm thuyền hoa về bến đỗ
Bờ môi rỉ máu đã bao lần

Văn Đàn
Thiên Sầu
 
Bình luận
Top Bottom