Đề cử truyện

Kỳ Án Ánh Trăng admin
 • Đề cử
[Linh Dị] [Hoàn Thành] Kỳ Án Ánh Trăng
Quỷ Cổ Nữ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13 admin
 • Đề cử
[Đô Thị] [Linh Dị] Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13
Lão già tám mươi
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét admin
 • Đề cử
[Khoa Huyễn] [Dị Giới] Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Nghịch Thủy Chi Diệp
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phòng Sách Lúc Nửa Đêm admin
 • Đề cử
[Đô Thị] [Linh Dị] Phòng Sách Lúc Nửa Đêm
Thanh Khiết Xà
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Vợ Boss Là Công Chúa admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Sủng] [Hoàn Thành] Vợ Boss Là Công Chúa
Hoa Nhị Bảo
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất) admin
 • Đề cử
[Võng Du] [Đam Mỹ] [Hoàn Thành] Tối Cường Nam Thần (Nam Thần Mạnh Nhất)
Điệp Chi Linh
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Những Vụ Án Trên Thế Giới admin
 • Đề cử
[Trinh Thám] [Thể Loại Khác] Những Vụ Án Trên Thế Giới
Nhiều Tác Giả
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Ác Linh Quốc Gia II admin
 • Đề cử
Trong Nháy Mắt Cười Cười
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Duyên Số Gặp Ma M
 • Đề cử
[Linh Dị] Duyên Số Gặp Ma
Bounthanh Sirimoungkhoune
5.00 star(s) 2 đánh giá
Cập nhật
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân admin
 • Đề cử
[Đô Thị] [Linh Dị] Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Thanh Tử
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bố Y Quan Đạo Đại Sư Huynh
 • Đề cử
[Quan Trường] Bố Y Quan Đạo
Tịch Mịch Độc Nam Hoa
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ admin
 • Đề cử
Tào Đình
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Hoàn Thành] Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Ân Tầm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
[Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt] Người Giải Mã Tử Thi admin
 • Đề cử
[Linh Dị] [Trinh Thám] [Hoàn Thành] [Pháp Y Tần Minh Hệ Liệt] Người Giải Mã Tử Thi
Bác sĩ pháp y Tần Minh
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Mục Thần Ký admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Huyền Huyễn] Mục Thần Ký
Trạch Trư
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào) Mê Truyện
 • Đề cử
Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy admin
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em Đại Sư Huynh
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Hoàn Thành] Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thập Nguyệt Sơ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Xuyên Không] Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Ngận Thị Kiểu Tình
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Thiên Đạo Đồ Thư Quán Mê Truyện
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Dị Giới] Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Hoành Tảo Thiên Nhai
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Người Tìm Xác admin
 • Đề cử
[Linh Dị] [Trinh Thám] [Hoàn Thành] Người Tìm Xác
Lạc Lâm Lang
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Quỷ Bí Chi Chủ admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Linh Dị] Quỷ Bí Chi Chủ
Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc
5.00 star(s) 2 đánh giá
Cập nhật
Ma Đạo Tổ Sư admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Đam Mỹ] [Trọng Sinh] Ma Đạo Tổ Sư
Mặc Hương Đồng Khứu
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2) admin
5.00 star(s) 1 đánh giá
Cập nhật
Đông Cung admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Hoàn Thành] Đông Cung
Phỉ Ngã Tư Tồn
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Độc Bộ Thiên Hạ Mê Truyện
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] Độc Bộ Thiên Hạ
Thạch Trư, Trạch Trư
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Mạo Bài Đại Anh Hùng admin
 • Đề cử
[Khoa Huyễn] [Hoàn Thành] Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phía Sau Nghi Can X Tiểu Sư Muội
 • Đề cử
[Linh Dị] [Trinh Thám] Phía Sau Nghi Can X
Higashino Keigo
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Tu Chân Liêu Thiên Quần admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Đô Thị] [Hài Hước] Tu Chân Liêu Thiên Quần
Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Cầu Ma admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Hoàn Thành] Cầu Ma
Nhĩ Căn
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư admin
 • Đề cử
Thiên Hạ Bá Xương
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đế Tôn admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Hoàn Thành] Đế Tôn
Thạch Trư, Trạch Trư
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Chiến Thần Bất Bại admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] Chiến Thần Bất Bại
Phương Tưởng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Tiên Ngạo admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Huyền Huyễn] [Kiếm Hiệp] Tiên Ngạo
Vụ Ngoại Giang Sơn
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Quan Khí admin
 • Đề cử
[Quan Trường] Quan Khí
Hồng Mông Thụ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Hồ Sơ Bí Ẩn admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Linh Dị] [Trinh Thám] Hồ Sơ Bí Ẩn
Khố Kỳ Kỳ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3) admin
 • Đề cử
Đường Gia Tam Thiếu
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đại Đạo Triêu Thiên admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Huyền Huyễn] Đại Đạo Triêu Thiên
Miêu Nị
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Mật Mã Tây Tạng admin
 • Đề cử
[Khoa Huyễn] [Hoàn Thành] Mật Mã Tây Tạng
Hà Mã
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Ma Thổi Đèn admin
 • Đề cử
[Linh Dị] [Trinh Thám] [Hoàn Thành] Ma Thổi Đèn
Thiên Hạ Bá Xướng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Đế Bá admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] Đế Bá
Yếm Bút Tiêu Sinh
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Hoàn Thành] Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi
Thập Nguyệt Sơ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Công Tử Điên Khùng admin
 • Đề cử
[Đô Thị] [Trọng Sinh] [Hoàn Thành] Công Tử Điên Khùng
Ta Là Lão Ngũ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn) admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Hoàn Thành] Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Mực Thích Lặn Nước
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Nhất Ngôn Thông Thiên admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Huyền Huyễn] Nhất Ngôn Thông Thiên
Hắc Huyền
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Ác Linh Quốc Gia admin
 • Đề cử
[Đô Thị] [Linh Dị] Ác Linh Quốc Gia
Trong Nháy Mắt Cười Cười
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Toàn Chức Cao Thủ admin
 • Đề cử
[Võng Du] [Hài Hước] Toàn Chức Cao Thủ
Hồ Điệp Lam
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Lâm Vũ Thiên Hạ admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Kiếm Hiệp] [Hoàn Thành] Lâm Vũ Thiên Hạ
Ngạo Thiên, Mộng Nhập Thiên Cơ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Đô Thị] [Hoàn Thành] Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị
Ngã Ý Như Đao
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Duy Ngã Độc Tôn admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Hoàn Thành] [Dị Giới] Duy Ngã Độc Tôn
Tiểu Đao Phong Lợi
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Phàm Nhân Tu Tiên admin
 • Đề cử
[Tiên Hiệp] [Hoàn Thành] Phàm Nhân Tu Tiên
Vong Ngữ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Bách Luyện Thành Tiên admin
 • Đề cử
Huyền Vũ
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Tinh Chiến Phong Bạo admin
 • Đề cử
[Võng Du] [Khoa Huyễn] [Hoàn Thành] Tinh Chiến Phong Bạo
Khô Lâu Tinh Linh
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Kinh Thiên Kỳ Án admin
 • Đề cử
[Linh Dị] [Trinh Thám] [Hoàn Thành] Kinh Thiên Kỳ Án
Hà Mã
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Địa Ngục Công Ngụ admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Linh Dị] Địa Ngục Công Ngụ
Hắc Sắc Hỏa Chủng
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Nàng Dâu Cực Phẩm admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Sủng] Nàng Dâu Cực Phẩm
Du Nhân
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Hệ Thống Game Tại Dị Giới admin
 • Đề cử
[Võng Du] [Dị Giới] Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Tạ Trường Thành
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Boss Là Nữ Phụ admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Ngôn Tình] [Xuyên Không] [Hoàn Thành] [Dị Giới] Boss Là Nữ Phụ
Mặc Linh
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Linh Vũ Thiên Hạ admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Xuyên Không] [Hoàn Thành] Linh Vũ Thiên Hạ
Vũ Phong
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Vô Tận Đan Điền admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] [Dị Giới] [Hoàn Thành] Vô Tận Đan Điền
Hoành Tảo Thiên Nhai
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Thần Đạo Đan Tôn admin
 • Đề cử
[Huyền Huyễn] Thần Đạo Đan Tôn
Cô Đơn Địa Phi
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một admin
 • Đề cử
[Ngôn Tình] [Sủng] [Hài Hước] [Hoàn Thành] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một
Quẫn Quẫn Hữu Yêu
0.00 star(s) 0 đánh giá
Cập nhật
Top