Tụ Hiền Trang

Nơi dành cho các nhóm trên diễn đàn thảo luận, trao đổi và định hướng các hoạt động về sau của Diễn Đàn Truyện.

Public Relations Team

Chủ đề
1
Bài viết
4
Chủ đề
1
Bài viết
4

Beta Reader

Chủ đề
2
Bài viết
7
Chủ đề
2
Bài viết
7

Design Team

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Top Bottom