[Đề Cử] Thông báo về việc bảo trì, bổ sung các chức năng mới trên Diễn Đàn Truyện!

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
Thông báo này là thông báo không thường xuyên để công bố các chức năng mới được hỗ trợ trên Diễn Đàn Truyện!

5/2/2020:

Bổ sung chức năng play nhạc và video trực tiếp trong phần đính kèm khi viết bài viết mới trên Diễn Đàn Truyện.

+ Hỗ trợ phát nhạc trong tập tin đính kèm với định dạng upload Mp3 và Mp4
+ Hỗ trợ tập tin tải lên kích thước tối đa/1 tập tin là 10 Gb (1000 mb), cho việc upload phim và tài liệu.
+ Hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu mỗi thành viên là Không giới hạn!

6/2/2020:

Cập nhật chức năng tặng nick màu dành riêng cho từng thành viên (áp dụng cho thành viên tích cực)
Tối ưu tốc độ truy cập Diễn Đàn Truyện
....
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
11/2/2020:

- Cập nhật Hệ thống Cửa hàng và Hệ thống Danh hiệu
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
12/02/2020:

- Cập nhật chức năng xem PDF trực tuyến trong phần đính kèm trên toàn Diễn Đàn Truyện.
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
23/2/2020:

Chuẩn bị di dời toàn hệ thống Diễn Đàn Truyện và các website đang quản lý sang máy chủ mới, nâng cấp đường truyền truy cập, nâng cấp ổ cứng và core máy chủ :giggle:
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
26/2/2020:

- Tối ưu Diễn Đàn Truyện hoàn tất. :yxnnaaf:
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
Hiện đang cập nhật trang Đọc Truyện, các bạn chỉ có thể đọc nhưng không thể gửi truyện mới hoặc cập nhật truyện được. Khi hoàn tất sẽ thông báo sau! Thanks
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
Cập nhật hoàn tất!
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
Cập nhật hoàn tất:
- Hệ thống đọc PDF trên toàn diễn đàn.
- Hệ thống tự đọc file audio từ link mp3 và đính kèm lên diễn đàn.
- Hoàn tất giao diện ban ngày và ban đêm, tự động đổi giao diện theo giờ Việt Nam.
- Đang cập nhật thêm hệ thống lấy truyện từ các nguồn truyện lớn trên mạng.
 

admin

Nhất Túy Tiêu Dao
Sáng Lập Viên
Chưởng Môn
11/4/19
906
222
14/7/2020:

Cập nhật hệ thống xem film hoàn tất!
 

Facebook Comment


Thành viên đang xem chủ đề

Top Bottom