[Đề Cử] Thông báo về việc bảo trì, bổ sung các chức năng mới trên Diễn Đàn Truyện!

admin

Sáng Lập Viên
Ban Quản Trị
Quản Lý
Thành Viên
Thông báo này là thông báo không thường xuyên để công bố các chức năng mới được hỗ trợ trên Diễn Đàn Truyện!

5/2/2020:

Bổ sung chức năng play nhạc và video trực tiếp trong phần đính kèm khi viết bài viết mới trên Diễn Đàn Truyện.

+ Hỗ trợ phát nhạc trong tập tin đính kèm với định dạng upload Mp3 và Mp4
+ Hỗ trợ tập tin tải lên kích thước tối đa/1 tập tin là 10 Gb (1000 mb), cho việc upload phim và tài liệu.
+ Hỗ trợ việc lưu trữ dữ liệu mỗi thành viên là Không giới hạn!

6/2/2020:

Cập nhật chức năng tặng nick màu dành riêng cho từng thành viên (áp dụng cho thành viên tích cực)
Tối ưu tốc độ truy cập Diễn Đàn Truyện
....
 

admin

Sáng Lập Viên
Ban Quản Trị
Quản Lý
Thành Viên
12/02/2020:

- Cập nhật chức năng xem PDF trực tuyến trong phần đính kèm trên toàn Diễn Đàn Truyện.
 

admin

Sáng Lập Viên
Ban Quản Trị
Quản Lý
Thành Viên
23/2/2020:

Chuẩn bị di dời toàn hệ thống Diễn Đàn Truyện và các website đang quản lý sang máy chủ mới, nâng cấp đường truyền truy cập, nâng cấp ổ cứng và core máy chủ :giggle:
 

admin

Sáng Lập Viên
Ban Quản Trị
Quản Lý
Thành Viên
Hiện đang cập nhật trang Đọc Truyện, các bạn chỉ có thể đọc nhưng không thể gửi truyện mới hoặc cập nhật truyện được. Khi hoàn tất sẽ thông báo sau! Thanks
 

admin

Sáng Lập Viên
Ban Quản Trị
Quản Lý
Thành Viên
Cập nhật hoàn tất!
 

Facebook Comment

Top