Danh hiệu

Nhân Giới
Tương Ngộ
Danh hiệu dành tặng cho tất cả thành viên Diễn Đàn Truyện.
Số lượng danh hiệu: 1
Hộ Vệ
Dành cho thành viên có công đóng góp vào phát triển Diễn Đàn Truyện.
Số lượng danh hiệu: 0
Mạo Hiểm Giả
Dành cho thành viên lâu năm Diễn Đàn Truyện
Số lượng danh hiệu: 0
Đội Trưởng
Dành cho thành viên Nữ, có nhiều đóng góp trên Diễn Đàn Truyện
Số lượng danh hiệu: 0
Đội Trưởng
Dành cho thành viên Nam, có nhiều đóng góp cho Diễn Đàn Truyện.
Số lượng danh hiệu: 0
Tiên Giới
Vũ Trụ Càn Khôn
Chuyên sâu về tìm hiểu những huyền bí, bí ẩn của vũ trụ
Số lượng danh hiệu: 1
Truyền Thuyết
Sáng Lập
Sáng Lập Diễn Đàn Truyện
Số lượng danh hiệu: 1
Tiên Phong
Người mở đường
Số lượng danh hiệu: 2
Thần Long
Thánh thú trong truyền thuyết, tặng người hữu duyên!
Số lượng danh hiệu: 1